Digitalisering i en fysisk värld – hur påverkas vi?

Utvecklingen inom AI och cyberfysiska system skapar oändliga möjligheter till innovativa produkter och tjänster.
Att infrastrukturen i ökande grad blir datoriserad ger konsekvensen att cyberfysiska systems – exempelvis självkörande fordon och drönare – förmåga att exempelvis uppfatta sin omgivning och position, kunna resonera om uppgifter, kommunicera och koordinera sig med andra system ökar mycket snabbt.

Det här medför en stor omställning för samhället som i högre grad blir beroende av nya typer av system och våra beteenden kommer att förändras när vi interagerar med dem.

Välkommen till en spännande föreläsning med professor Martin Törngren som ger sin syn på möjligheter, risker och på hur vi kan utforma tekniken så att den bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

TID: Måndag 11 mars 2019, kl.17.00-18.00
PLATS: Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Mer information och anmälan