Ansvarsfull teknisk utveckling – AI, robotik och etik – 8 mars

Den tekniska utvecklingen inom AI och robotik går framåt i rasande fart och erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart? Välkommen till en dag fylld av diskussioner om etiska aspekter av framtida teknik!

Program


9.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.15 Välkommen
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Nils-Eric Sahlin, ordförande, Expertgruppen för etik, Vetenskapsrådet

10.15 – 10.45 Vår framtid med AI innebär stora möjligheter och stora risker
Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers och forskare vid Institutet för Framtidsstudier

10.45 – 11.15 Responsible artificial intelligence
Virgina Dignum, professor i Social and ethical artficial Intelligence, Umeå universitet

11.15 – 11.45 Frågan är inte vad AI kan göra utan vad AI ska göra
Mathias Ekman, Director Microsoft Western Europe

11.45 – 12.15 Laglig men inte självklart lämplig användning av AI-baserat beslutsfattande
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik, Stockholms universitet

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 AI och etik – ett samtal med Nils-Eric Sahlin
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan

13:45 – 14:15 AI för igenkänning och rumslig perception
Kalle Åström, professor i matematik, Lunds universitet

14.15 – 14.45 AI and robotics – responsible innovations and research
Jeroen van den Hoven, professor i etik och teknologi, Delft tekniska universitetet

14.45 – 15.15 Kaffe

15:15 – 16.00 Paneldiskussion: sammanfattning av dagen

16.00 – 16.30 Avslutande ord

Mer info och registrering